ZOA PW

Kierownik Zespołu

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler †

Członkowie Zespołu

dr inż. Magdalena Reizer                                                   magdalena.reizer@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Maciejewska                                       katarzyna.maciejewska@pw.edu.pl