Prezentacje na konferencjach w XXI w.

 1. Seminarium „Problemy jakości powietrza w ujęciu multidyscyplinarnym”  Oddział Poznański PAN oraz Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Poznań, 27.05.2021 (on-line), Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • „Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – wyzwania XXI w.
 2. Webinarium „Środowiskowe skutki pandemii”, Politechnika Warszawska, 14.04.2021 (on-line), Referat:
  • „Wpływ pandemii koronawirusa na jakość powietrza atmosferycznego” Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer & K. Juda-Rezler. 
 3. XV Konferencja Naukowa POL-EMIS 2021: „Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu – kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji”, Wrocław, 29-31.2021 (on-line), Referat:
  • “Biodostępność pierwiastków śladowych w atmosferycznym pyle zawieszonym PM2.5  podczas epizodów zimowych obserwowanych w Warszawie.” Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: K. Juda-Rezler, E. Zajusz-Zubek (PŚ), M. Reizer, K. Maciejewska, K. Klejnowski (IPIŚ PAN).
 4. Seminarium „Modelowanie jakości powietrza w Polsce”, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Warszawa, 15.02.2019, referat:
  • „Identyfikacja źródeł pyłu PM2.5 w Warszawie z wykorzystaniem modelowania receptorowego”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Juda-Rezler, K. Maciejewska, K. Klejnowski (IPIŚ PAN).
 5. FAIRMODE Plenary Meeting, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Warszawa, 12-13.02.2019, poster:
  • „Complex study on air quality in Warsaw”.  Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer, K. Maciejewska, K. Klejnowski, D. Rabczenko.
 6. XIV Konferencja Naukowa POL-EMIS 2018: Aktualne Problemy w Inżynierii i Ochronie Atmosfery, Boguszów-Gorce, 20-23 czerwca 2018, referat:
  • „Analiza wyników pierwszej w Polsce kampanii pomiarowej składu pyłu
   zawieszonego w wysokiej rozdzielczości czasowej (pobornik Streaker)”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Maciejewska, K. Juda-Rezler,  F. Lucarelli, G. Calzolai, S. Nava (University of Florence).
 7. X Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w  teorii  i  praktyce”Zakopane, 18-21.10.2017, 3 referaty:
  • „Identyfikacja źródeł emisji pyłu PM2.5 w Warszawie z wykorzystaniem modelowania receptorowego”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer, K. Maciejewska,  K. Klejnowski, J.A.G. Orza (I nagroda za najlepszy referat)
  • „Identyfikacja potencjalnych obszarów źródłowych zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w obszarze pozamiejskim”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, J.A.G. Orza.
  • „Analiza krótkoterminowego wpływu różnych typów zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie mieszkańców Warszawy”. Referat autorski: K. Maciejewska.
 8. EAC 2017, European Aerosol Conference, Zurych, Szwajcaria, 27.08-1.09.2017, Referat i poster:
  • „Characterization of PM2.5 sources at Central European urban background site”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer, J.A.G. Orza, K. Maciejewska, K. Klejnowski, B. Błaszczak.
  • „Comprehensive analysis of HYSPLIT model sensitivity to different meteorological input data”. Prezentacja: M.Reizer; Autorzy: M. Reizer, J.A.G. Orza, K. Juda-Rezler.
 9. ASAAQ14, The 14th International Conference on Atmospheric Sciences and Applications to Air Quality, Strasburg, Francja, 29-31.05.2017, Referat:
  • „Source apportionment of urban PM using hourly resolved trace elements”, Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Juda-Rezler, G. Calzolai, K. Maciejewska, J. A. G. Orza, S. Nava, F. Lucarelli.
 10. Pierwszy Europejski Festiwal Schumana, Warszawa, 13.05.2017, Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • „Smogowe zanieczyszczenie atmosfery”.
 11. DUST 2016, 2nd International Conference on ATMOSPHERIC DUST, Castellaneta Marina, Włochy, 12-17.06.2016, 3 referaty:
  • Source apportionment of wintertime PM2.5 mass observed in Warsaw agglomeration using receptor model”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer, B. Błaszczak, K. Maciejewska, K. Klejnowski.
  • Assessment of acute health effects of urban wintertime PM episodes”. Prezentacja: K. Maciejewska; Autorzy: M. Reizer, K. Maciejewska, D. Rabczenko, K. Juda-Rezler.
  • Chemical composition of fine PM2.5 from selected urban and rural background areas in Poland in relation to the origin of air masses”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: B. Błaszczak, M. Reizer, K. Juda-Rezler, B. Mathews, K. Klejnowski.
 12. Konferencja „Ważna misja – zdrowa emisja”, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Warszawa, 25.05.2016, Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • „Smogowe zanieczyszczenie atmosfery”.
 13. IX Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w  teorii  i  praktyce”, Zakopane, 14-17.10.2014, 2 referaty, poster:
  • Identyfikacja przyczyn występowania epizodów pyłowych w wybranych miastach polskich”. Referat autorski: M. Reizer.
  • Modelowanie statystycznego rozkładu stężeń sadzy”. Prezentacja: K. Maciejewska; Autorzy: K. Maciejewska, K. Juda-Rezler, K. Klejnowski.
  • Zawartość węgla organicznego i elementarnego w pyle PM2.5 z wybranych stacji tła miejskiego i pozamiejskiego w Polsce”. Poster – prezentacja: B. Błaszczak; Autorzy: B. Błaszczak, B. Mathews, K. Juda-Rezler.
 14. DUST 2014, International Conference on ATMOSPHERIC DUST, Castellaneta Marina, Włochy, 1-6.06.2014, Poster:
  • Source apportionment of severe PM10 air pollution events in Polish urban areas”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Maciejewska, K. Juda-Rezler.
 15. Polish-German Workshop on Transboundary Transport of Air Pollutants, The Federal Environment Agency, Berlin, Niemcy, 25-26.02.2014, Referat:
  • The use of receptor models to assess the origin of the PM on the example of selected episodes of PM high concentrations in Poland”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer.
 16. 4th ACCENT-Plus Urbino Symposium: Bringing together the European Research in atmospheric composition change: Challenges for the next decade, Urbino, Włochy, 17-20.09.2013, Referat: 
  • Multi-objective analysis to control air pollution in Poland”. Referat autorski K. Juda-Rezler.
 17. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2013, Wiedeń, Austria, 7-12.04.2013, Poster:
  • Simulation of air quality over Central-Eastern Europe – Performance evaluation of WRF-CAMx modelling system”. Prezentacja: K. Maciejewska; Autorzy: K. Maciejewska, K. Juda-Rezler, M. Reizer.
 18. 3rd International Seminar of the European EC FP7 Project APPRAISAL, Joint Research Centre (JRC), Ispra, Włochy, 6-7.02.2013, Referat:
  • Air quality plans for selected zones in Poland”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 19. VIII Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w  teorii  i  praktyce”, Zakopane, 24-27.10.2012, Referat:
  • Analiza porównawcza zmienności stężeń sadzy na wybranych stacjach pomiarowych w Europie”. Prezentacja: K. Maciejewska; Autorzy: K. Maciejewska, M. Reizer.
 20. 5th European Symposium on Aerobiology – ESA 2012, Kraków, 3-7.09.2012, Referat:
  • PM10 source apportionment in Polish urban areas: a new methodology and prospective developments”. Prezentacja: J.-P. Oudinet; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer, J.-P. Oudinet.
 21. IX-th International Conference on Ion Implantation and other Applications of Ions and Electrons – ION 2012, Kazimierz Dolny, 25-28.06.2012, Referat:
  • Fly ash particles – structural analysis by SIMS”. Prezentacja: P. Konarski; Autorzy: P. Konarski, A. Zawada, D. Kowalczyk, K. Juda-Rezler.
 22. 2nd International Conference Urban Environmental Pollution 2012 – UEP 2012, Amsterdam, Holandia, 17-20.06.2012, Poster:
  • An analysis of particulate matter severe air pollution events in Polish urban areas using source apportionment methodology”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Juda-Rezler, J.P. Oudinet.
 23. 22nd CCE Workshop on the evaluation of air pollution impacts on ecosystems in a multiple issues–multiple effects context, UN/ECE-Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, Warszawa, 16-19.04.2012, Referat:
  • Impact of climate changes on forest ecosystems sensitivity to atmospheric deposition of sulphur and nitrogen – the case study of Poland”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer, W. Mill, T. Pecka, A. Schlama.
 24. EC4MACS workshop on Modelling the contribution of local/national/regional sources to the exceedances of air quality limit values, French Ministry of Ecology and Sustainable Development, Transport and Housing, Grande Arche Sud, Paryż, Francja, 8-9.03. 2012, Referat:
  • Evaluation of PM10 in air quality simulations forced by a regional climate model over Central-Eastern Europe”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, M. Reizer.
 25. 18th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry – SIMS XVIII, Trento, Włochy, 18-23.09.2011, Referat:
  • Core-shell structure of fly ash particles – SIMS depth profile analysis”. Prezentacja: P. Konarski; Autorzy: P. Konarski, A. Zawada, D. Kowalczyk, K. Juda-Rezler.
 26. VII Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w  teorii  i  praktyce”, Zakopane, 14-26.10.2010, Referat:
  • Wpływ projekcji zmian klimatycznych na wybrane parametry meteorologiczne nad obszarem Polski”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Juda-Rezler.
 27. Konferencja Zagrożenia na koniec pierwszej dekady XXI wieku, Pałac Staszica, Warszawa, 13.10.2010, 3 referaty:
  • Aksjologia zagrożeń”. Prezentacja: Z.W. Kundzewicz; Autorzy: J. Kwaśniewski, Z.W. Kundzewicz, K. Juda-Rezler.
  • Zagrożenia związane ze zmianami klimatu”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: Z.W. Kundzewicz, K. Juda-Rezler.
  • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi”. Prezentacja: K. Juda-Rezler & P. Manczarski; Autorzy: K. Juda-Rezler, P. Manczarski.
 28. Jubileuszowa X Konferencja Naukowo – Techniczna, Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego, POL-EMIS 2010, Polanica Zdrój, 16-19.06.2010, Referat:
  • Wpływ przewidywanych zmian klimatu na stężenia i depozycję SOx w Europie środkowo-wschodniej”. Prezentacja: M. Reizer; Autorzy: M. Reizer, K. Juda-Rezler, W. Trapp.
 29. X Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, Warszawa, 3-4.12.2009, Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • Analiza zmienności zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie aglomeracji miejskich w Polsce”.
 30. Final Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment CECILIA Seminar, Masaryk’s College, Praga, Czechy, 25-27.11.2009, Referat:
  • Climate Change impacts on Air Quality & Health in Central and Eastern Europe – A summary of main findings”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, P. Zanis, B. C. Krüger, D. Syrakov, M. Reizer, P. Huszar, H. Chervenkov, D. Melas, E. Katragkou, I. Tegoulias, W. Trapp, T. Halenka.
 31. III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 13-16.09.2009, Referat:
  • Modelowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem drobnym PM10 i PM2.5 dla obszaru Polski”. Prezentacja: W. Trapp; Autorzy: W. Trapp, K. Juda-Rezler, A. Warchałowski, M. Reizer, M. Paciorek, M. K. Paciorek.
 32. 30th NATO/SPS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and Its Applications, San Francisco, USA, 18-22.05.2009, Referat:
  • Modelling the Impact of Climate Changes on Particulate Matter Levels over Poland”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, W. Trapp, M. Reizer.
 33. Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna, Szczyt Klimatyczny COP-14, Poznań, 1-12.12.2008, Referat na zaproszenie:
  • What benefits can be obtained by high resolution concepts for the assessment of climate change impacts ?”. Prezentacja: T. Halenka; Autorzy: T. Halenka, M. Deque, F. Giorgi, K. Juda-Rezler, R. Huth, S. Seneviratne, R. Mic, T. Hlasny.
  • Członkostwo w polskiej delegacji rządowej: K. Juda-Rezler.
 34. VI Konferencja Naukowa „Ochrona powietrza w  teorii  i  praktyce”, Zakopane, 16-18.10.2008, Poster:
  • Emisja drobnych pyłów, pochodzących z energetycznego spalania paliw stałych, w świetle standardów Unii Europejskiej”. Referat autorski: D. Kowalczyk.
 35. 34th Task Force on Integrated Assessment Modelling, UN/ECE-Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, Madryt, Hiszpania, 6-9.05.2008, 2 referaty:
  • Overview of IAM activities in Poland and the results from the IAM-ROSE model”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
  • Photochemical air quality modelling in Poland – preliminary results from CECILIA Project”. Prezentacja: K. Juda-Rezler; Autorzy: K. Juda-Rezler, W. Trapp.
 36. 18th CCE Workshop on the Assessment of Nitrogen Effects, N/ECE-Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, Berno, Szwajcaria, 21-25.04.2008, Referat:
  • Possible air pollution effects on forest ecosystems under climate change”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 37. 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection – EnviroInfo 2007, Warszawa, 12-14.09.2007, Referat na zaproszenie w sesji plenarnej K. Juda-Rezler:
  • Air Pollution and Climate Modelling”.
 38. International Symposium ENeC 2007: Post Sustainable Development: Spaces, Nature, Culture And Quality, University Paris-Sorbonne, Paryż, Francja, 19-22.09.2007, Referat:
  • Forest resources, health conditions and threats. Evaluation of air pollution-related risks for Polish forests”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 39. Konferencja „Zrównoważony rozwój jedyną szansą dla naszego środowiska”, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa, 5.06.2007, Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • Czego możemy się spodziewać w przyszłości – Skutki zmian klimatycznych na Ziemi”.
 40. Clean Air Seminar: „Measures to improve air quality”, Berlin, Niemcy, 20.04.2007, Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • Air pollution in Poland”.
 41. International Seminar of the European EC FP6 Project CECILIA, University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Wiedeń, Austria, 31.01.2007, Referat:
  • Climate change impacts on air quality and health: Objectives, needs and tools”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 42. 11th International Conference EURO-ECO 2006: Interdisciplinary Co-operation for Sustainable Development of Historical Cities and Protected Areas, Kraków, 18-19.09.2006, Referat:
  • Assessing the winter time air pollution in the Krakow area in relation with possible influences on human health and cultural monuments”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 43. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Powietrza Atmosferycznego, POL-EMIS 2006: Osiągnięcia w Nauce, Przemyśle i Energetyce, Karpacz, 21-24.06.2006, Referat:
  • Modelowanie Zintegrowane Oceny Zanieczyszczenia Atmosfery w skali regionalnej”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 44. II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 4-7.09.2005, Referat:
  • Metodyka obliczeń stanu zanieczyszczenia atmosfery dla wybranego scenariusza minimalizacji zagrożenia środowiska”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 45. Polish-Norwegian Forum of Competence, Warszawa, 31.05-1.06.2005, Referat na zaproszenie K. Juda-Rezler:
  • Integrated Assessment Modelling for Air Pollution Control in Poland”.
 46. Ogólnopolska Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój”, Kraków, 16-18.09.2004, Referat:
  • Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Modelowania do Minimalizacji Zagrożenia Środowiska Przyrodniczego Polski”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 47. 26th NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application, Istanbul Technical University, Stambuł, Turcja, 26-30.05.2003, Referat:
  • Risk assessment of airborne sulphur species in Poland”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 48. 12th CCE Workshop on Mapping Critical Loads and Levels, UN/ECE-Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, Sorrento, Włochy, 14-17.04.2002, Poster:
  • EROS: Evolutionary Real-Time Optimization System for Ecological Power Control: Case Study for Poland”. Referat autorski: K. Juda-Rezler.
 49. I Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 23-25.09.2002, Referat:
  • Przestrzenne rozkłady aktualnych i krytycznych poziomów SO2 dla obszaru Polski”. Prezentacja: K. Juda-Rezler. Autorzy: K. Juda-Rezler, A. Matuszewski.
 50. Final Meeting of the Project Cooperative Research in Information Technology 2, Warszawa, 8-9.06.2000, Referat:
  • Aims and results of the EROS project: Evolutionary Real-Time Optimization System for Ecological Power Control”. Prezentacja: M. Michalewicz & K. Juda-Rezler. Autorzy: M. Michalewicz, K. Juda-Rezler.
 51. Intelligent Information Systems IIS’2000, Bystra, 12-16.06.2000, Referat:
  • Evolutionary Real-Time Optimization System for Ecological Power Control. Prezentacja: M. Michalewicz. Autorzy: M. Michalewicz, K. Juda-Rezler, K. Trojanowski, A. Matuszewski, Z. Michalewicz, M. Trojanowski.