Projekty

TRWAJĄCE:

1. Członkostwo w europejskiej inicjatywie ACTRIS ERIC

Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur oraz gazów śladowych ACTRIS ERIC (ang. Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) zostało powołane decyzją Komisji Europejskiej w dn. 25 kwietnia 2023 r.

Polska jest jednym z siedemnastu państw-założycieli ACTRIS, a na poziomie naukowym nasz kraj reprezentuje konsorcjum ACTRIS-PL, w którego skład wchodzi m.in. Zespół Ochrony Atmosfery Politechniki Warszawskiej.

ACTRIS stanowi jeden z najważniejszych elementów europejskiego systemu infrastruktur do badania środowiska. Jest to wielowarstwowa, wielodziedzinowa i interoperacyjna infrastruktura badawcza, w której zbierane i gromadzone są wyniki pomiarów pochodzących z rozproszonych sieci pomiarowych, a ich dane są opracowywane, standaryzowane i integrowane w centralnej bazie danych.

Przedsięwzięcie znajduje się na tzw. Mapie Drogowej infrastruktur badawczych Europejskiego Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (ang. European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI), a także na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

https://www.actris.eu/

https://programy.nauka.gov.pl/polska-czlonkiem-zalozycielem-actris-eric/

2.  Charakter, pochodzenie i oddziaływania drobnych i ultradrobnych pyłów w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym środowiska miejskiego

typ projektu: Projekt Badawczy NCN typu SONATA

czas trwania projektu: 2022-2025

region: Polska

wykonawcy: PW, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (IPIŚ PAN)

kierownik projektu: dr inż. M. Reizer

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. M. Reizer, dr inż. K. Maciejewska

ZAKOŃCZONE W OSTATNICH LATACH:

1. Identyfikacja różnych typów pyłów atmosferycznych wraz z oceną ich oddziaływań

PODSUMOWANIE PROJEKTU

typ projektu: Projekt Badawczy NCN typu OPUS (Nr UMO-2014/13/B/ST10/01096)

czas trwania projektu: 2015-2018

region: Polska

wykonawcy: PW, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (IPIŚ PAN), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH)

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler

główni wykonawcy: dr inż. K. Klejnowski (IPIŚ PAN), dr D. Rabczenko (NIZP – PZH)

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. M. Reizer, dr inż. K. Maciejewska

      2. Air Pollution Policies foR Assessment of Integrated Strategies At regional and Local scales (APPRAISAL)

PODSUMOWANIE PROJEKTU – PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA

typ projektu: Projekt Badawczy UE, 7 Program Ramowy (FP7-ENV-2012-one-stage, Coordination and Support Action)

czas trwania projektu: 2012-2015

region: Europa

kierownik projektu: prof. M. Volta (Uniwersytet w Brescii, Włochy)

wykonawcy: 15 partnerów z 10 krajów

koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. inż. Z. Nahorski (Instytut Badań Systemowych PAN)

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. M. Reizer

      3. Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski

PODSUMOWANIE PROJEKTU

typ projektu: Projekt Badawczy NCN typu OPUS (Nr UMO-2011/03/B/ST10/04624)

czas trwania projektu: 2012-2015

region: Polska

wykonawcy: PW, Laboratoire Espaces, Nature et Culture, CNRS – Université Paris IV Sorbonne

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler

główni wykonawcy: dr J.-P. Oudinet (Université Paris IV Sorbonne), dr inż. M. Reizer (PW)

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. M. Reizer, dr inż. K. Maciejewska

     4. Identyfikacja potencjalnych obszarów źródłowych zanieczyszczenia powietrza na obszarach pozamiejskich z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy trajektorii wstecznych mas powietrza

typ projektu: Grant Dziekański Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

czas trwania projektu: 2016

region: Polska

wykonawcy: PW

kierownik projektu: dr inż. M. Reizer

      5. Analiza porównawcza różnych metod identyfikacji źródeł emisji

typ projektu: Grant Dziekański Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

czas trwania projektu: 2014-2015

region: Polska

wykonawcy: PW

kierownik projektu: dr inż. K. Maciejewska

      6. Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń atmosfery w modelach jakości powietrza skali kontynentalnej – Udział w europejsko-amerykańskiej inicjatywie AQMEII (US EPA – JRC)

typ projektu: Międzynarodowy projekt badawczy niewspółfinansowany MNiSW

czas trwania projektu: 2010-2013

region: Polska

wykonawcy: PW

kierownik projektu: dr hab. inż. L. Łobocki, prof. PW

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. M. Reizer, dr inż. K. Maciejewska

      7. Badanie stężeń sadzy w powietrzu atmosferycznym w Warszawie

typ projektu: Grant Dziekański Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

czas trwania projektu: 2012-2013

region: Polska

wykonawcy: PW

kierownik projektu: dr inż. K. Maciejewska

      8. Zależność wskaźnika emisji pyłów drobnych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin

typ projektu: Projekt Badawczy MNiSW (Nr N523616139)

czas trwania projektu: 2010-2012

region: Polska

wykonawcy: PW

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. D. Kowalczyk

     9. Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA)

typ projektu: Projekt Badawczy UE, 6 Program Ramowy (Sub-priority 1.1.6.3, Global Change and Ecosystems), typ projektu: STREP (Specific Targeted Research Project)

czas trwania projektu: 2006-2009

region: Europa

kierownik projektu: prof. T. Halenka (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

wykonawcy: 16 partnerów z 11 krajów

koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler

pracownicy Zespołu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. K. Juda-Rezler, dr inż. M. Reizer, mgr inż. A. Warchałowski

      10. Zintegrowany Model Oceny Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Środowisko

typ projektu: Projekt Badawczy KBN (Nr PB 3/T09C/067/19)

czas trwania projektu: 2000-2002

region: Polska

wykonawcy: PW, IPI PAN

kierownik projektu: dr inż. K. Juda-Rezler

pracownicy Zakładu uczestniczący w projekcie: prof. dr hab. inż. J. Juda, dr inż. K. Juda-Rezler, mgr K. Abert, mgr inż. A. Warchałowski

uwagi: Projekt uzyskał ocenę: znakomity