Główne kierunki badań

 • Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery
 • Emisja zanieczyszczeń: inwentaryzacja emisji, wskaźniki emisyjne
 • Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze: trójwymiarowe systemy modelowania
 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza: modele receptorowe
 • Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie: modele oddziaływań krótkoterminowych
 • Pyły atmosferyczne
  • Charakterystyka zanieczyszczeń pyłowych
  • Aerozol atmosferyczny
  • Sadza w powietrzu atmosferycznym
 • Regionalne zmiany klimatu
 • Modelowanie zmian klimatu
 • Modelowanie wpływu zmian klimatu na jakość powietrza