ZOA PW

Kierownik Zespołu

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler                     katarzyna.juda-rezler@pw.edu.pl

Członkowie Zespołu

dr inż. Magdalena Reizer                                                   magdalena.reizer@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Maciejewska                                       katarzyna.maciejewska@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksander Warchałowski                               aleksander.warchalowski@is.pw.edu.pl

Lidia Piestrzeniewicz                                                           lidia.piestrzeniewicz@is.pw.edu.pl

Doktoranci:

mgr inż. Adam Jaroszek                                                    adam.jaroszek@pw.edu.pl