Dydaktyka

Prowadzone przedmioty:

Laboratorium Ochrony Atmosfery w terenie – instalacja ochrony atmosfery w Elektrociepłowni Siekierki (grudzień 2013)
Laboratorium Ochrony Atmosfery w terenie – instalacja ochrony atmosfery w Elektrociepłowni Siekierki (grudzień 2013)
  • Ochrona Powietrza
  • Podstawy Ochrony Atmosfery
  • Technologie i Urządzenia Oczyszczania Gazów Odlotowych
  • Ochrona Atmosfery i Klimatu
  • Systemy Ochrony Atmosfery
  • Oceny Jakości Powietrza
  • Zagrożenia Cywilizacyjne i Zrównoważony Rozwój
  • Air Pollution Control
  • Global Climate Change