Książki

 1. Juda-Rezler K., Toczko B. (red.), 2016. Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 279 str.
 2. Juda-Rezler K., 2006. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, 248 str., wydanie drugie.
 3. Juda-Rezler K., 2004. Uniwersalna funkcja celu dla zintegrowanych modeli oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, Zeszyt 47, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, 131 str.
 4. Juda-Rezler K., 1989. Air Pollution Modelling. W: The Encyclopedia of Environment Control Technology, Vol. 2: Air Pollution Control, eds.: P.N. Cheremisinoff, Gulf Publishing Company, Houston 1989, pp. 83-134.
 5. Juda J., Nowicki M., 1986. Urządzenia odpylające. Wydanie II, poprawione, PWN, Warszawa, 333 str.
 6. Juda J. i inni, 1986. Synteza prac naukowo-badawczych wykonanych w kierunku 7 „Ochrona Środowiska” Rządowego Programu Badawczo Rozwojowego PR8 „Kompleksowy Rozwój Energetyki”. Praca do użytku wewnętrznego, J. Jędrzejowski & E. Domański (red.), Zakład Graficzny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1986, 302 str.
 7. Juda J., Chróściel S., 1980. Ochrona powietrza atmosferycznego – Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 240 str.
 8. Juda J., Nowicki M., 1979. Urządzenia odpylające. PWN, Warszawa, 333 str.
 9. Juda J., Chróściel S., 1974. Ochrona powietrza atmosferycznego. PWN, Warszawa, 448 str.
 10. Juda J., 1968. Pomiary zapylenia i technika odpylania, WNT, Warszawa, 612 str.
 11. Juda J., 1962. Zwalczanie zapylenia. Wydawnictwo Związkowe, Warszawa, 398 str.
 12. Juda J., Budziński K., 1961. Zanieczyszczenie atmosfery. WNT, Warszawa, 256 str.
 13. Juda J., 1959. Badania pyłów i urządzeń odpylających. PWT, Warszawa, 296 str.